• Sloup pro komín s pomocným vazníkem

Příčka v hale a podpůrné konstrukce pro technologie

Do haly o výšce 9m jsme dodali nosnou konstrukci pro dělící příčku. Šlo o příhradové sloupy a vodorovné ztužidlo + díly na přípojení ke stávající konstrukci.

Dále byl z BORABELA konstrukce vytvořen sloup, do kterého byly uchyceny dva komíny.