Rodinný dům v Levíně č. 3

Již třetí dům v této lokalitě.

Krov je vyprojektován z příhradových vazníků, protože je půdorysné uspořádání poměrně členité a střecha valbová. V úrovni střešních vazníků byl na přání zákazníka vytvořen úložný prostor. Střešní plášť je stejný jako v případě dřevěných vazníků, navíc ocelové vazníky mají stálý tvar a menší hmotnost.