CERTIFIKOVANÁ TECHNOLOGIE VÝROBY

Osvědčení o shodě řízení výroby_2017
Certifikát systému řízení výroby
 • Stavební systém LGSF (ang. light gauge steel frame) je ve světe velmi rozšířený s historií několik desítek let, a to především díky únosnosti a odolnosti proti zemětřesení. Oproti dřevěné rámové konstrukci, ze které se vyvinula, má LGSF další pozitivní vlastnosti, např. homogenní materiál, tvarovou stálost, odolnost proti škůdcům, plísním a vlhkosti, nižší hmotnost atd.
 • Rámové ocelové skelety z lehkých tenkostěnných profilů Borabela vyrábíme pomocí technologie Howick z Nového Zélandu.
 • Kontinuální NC stroje Howick vytváří C nebo U profily podélným tvarováním za studena z pásové oceli, která se navíjí ze svitku.
 • Každá konstrukce je tvořena z jednotlivých rámových panelů (stěnové, vazníkové, podlahové, střešní). Panely jsou sestaveny z profilů Borabela a sešroubovány v přesně určených a strojem připravených místech.

1) NÁVRH KONSTRUKCE

 • Prvním krokem celého procesu výroby je detailní návrh ocelového skeletu ve 3D pomocí speciálního programu Vertex na základě zadávacího projektu a požadavků zákazníka.
 • K dispozici máme 4 typy profilů na základě tloušťky plechu a šířky profilu, díky kterým dokážeme navrhnout efektivně využité konstrukce bez plýtvání materiálem.

Tloušťka plechu Šířka profilu Hmotnost
1,2 mm 100 mm 1,87 kg/m
1,6 mm 100 mm 2,45 kg/m
1,2 mm 150 mm 2,45 kg/m
1,6 mm 150 mm 3,26 kg/m

 • Výstupem návrhu jsou výrobní NC soubory, které obsahují přesné délky jednotlivých profilů a jejich veškeré úpravy (spoje, prostřihy na prostup jiným profilem, otvory pro rozvody vody a elektřiny) s přesností na milimetr.
 • Hotový model ocelové konstrukce klientům posíláme ve formátu 3D PDF, díky kterému získají absolutní přehled o celkovém tvaru konstrukce i jednotlivých detailech. K modelu posíláme i klasické výkresy v dwg i pdf pro snadnou kontrolu a odsouhlasení konstrukce před samotnou výrobou. Ukázku 3D pdf modelu si můžete stáhnout  >> zde << .
Střešní vazníky

2) VÝROBA PROFILŮ C/U

 • Výroba probíhá na NC strojích značky Howick kontinuálním tvarováním ocelového pozinkovaného plechu z nekonečného svitku.
 • Stroje jsou řízené počítačem a díky tomu jsou všechny ocelové prvky vyrobené s absolutní přesností a připraveností pro montáž.
 • Všechny vyráběné prvky jsou opracovány nástroji, které do profilů vytvoří důlky pro šroubované spoje a prostupy pro profily procházející skrz, případně pro další instalace.

Nástroje Howick

Spoj nosných sloupků

Největší výhodou konstrukčního systému Howick oproti běžným ocelovým systémům je lokální smáčknutí (zúžení) profilu v místě, kde prochází dva profily, což přináší několik výhod.

 1. V případě sloupků posazených do základového profilu jsou konce profilů zúžené tak, aby bylo umožněno dosednutí celé jeho plochy pro dosažení maximální únosnosti (viz obr.)
 2. Při křížení dvou profilů se zachovává celková rovinnost, která je důležitá pro následné opláštění deskovými materiály.
Zmáčknutí (zúžení)
Promáčknutí pro šroubový spoj
Proříznuté kraje
Prostup pro jiný profil
Prostup pro instalace Ø 36 mm
Prostup pro instalace šířka 65 mm
Ukončení diagonál
Popisek každého profilu inkoustemPopisek každého profilu inkoustem

Videoukázka výroby ocelových profilů Borabela

Videoprezentace tvářecího stroje a stavebního systému Howick

Balení a přeprava

Vyrobené profily se průběžně třídí a rovnají do sebe pro maximální úsporu prostoru. Jednotlivé řady se prokládají dřevěnými latěmi a připraveny pro následnou manipulaci zvedací technikou. Celé balíky jsou utaženy stahovací páskou zajišťující celistvost.

Balík profilů připravený k transportuBalík profilů připravený k transportu
Přeprava kompletního skeletu RD Břevnov (5,5 tun)Přeprava kompletního skeletu RD Břevnov (5,5 tun)

3) MONTÁŽ KONSTRUKCE

Prvním krokem montáže tenkostěnného ocelového skeletu je kompletace panelů z jednotlivých profilů. Každý panel má svůj výkres, podle kterého se označené profily do sebe snadno poskládají a sešroubují. Ke spojování používáme samovrtné šrouby SFS s certifikací ETA, které vynikají svou spolehlivostí a kvalitním materiálovým zpracováním.

Tato fáze se dá na stavbě přeskočit a lze využít možnost předmontáže, tzn. kompletace panelů vy výrobní hale. Na stavbě se tím ušetří několik dní.
Smontované panelySmontované panely
Smontované vazníkySmontované vazníky
Šroubované spojeŠroubované spoje

Druhým krokem je již montáž ocelové konstrukce, tedy umísťování a spojování jednotlivých panelů a dalších prvků dle montážní dokumentace.

DokumentaceDokumentace
Usazování panelůUsazování panelů
Kotvení základového profilu k podkladní desceKotvení základového profilu k podkladní desce

Ukázka montáže stěnového panelu, střešního a stropního vazníku z tenkostěnné oceli Borabela

Ukázka montáže stěnového panelu, střešního a stropního vazníku z tenkostěnné oceli Borabela