MODERNÍ STAVEBNÍ SYSTÉMZ TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ

  1. Anenské náměstí 211/2
    110 00, Praha 1
    +420 777 111 011
Borabela - Lehký stavební systém

Borabela

Lehký stavební systém

Borabela

Lehký stavební systém

Universální stavební systém

Pro rodinné, bytové domy, haly, kancelářské budovy...

! NOVINKA !

Velkorozponové haly do 40 m bez vnitřních sloupů

Borabela

Lehký stavební systém

Stavební systém Borabela
je vhodný pro

Konstrukční systém BORABELA

Má velmi širokou škálu využití. Je vhodný na konstrukce od zahradních domků, garáží a přístřešků, přes rodinné domy, nástavby a přístavby, až po administrativní budovy, haly, prodejny, showroomy, bytové domy a mnoho dalšího. Dále uvádíme jen některá z možných využití systému.

O společnosti

Společnost BORABELA byla založena v roce 2013. V současné době vlastní a pracuje s několika licencemi programu Vertex BD pro návrh staveb na bázi lehkých ocelových konstrukcí ve 3D BIM modelech. Takto navržené konstrukce vyrábíme na vlastních moderních automatických tvářecích strojích zn. Howick. Vyrábíme profily o šířce 100 a 150 mm. Výroba je certifikovaná a naše konstrukce mají označení CE. Od svého založení navrhla a realizovala řadu lehkých tenkostěnných konstrukcí pro stavby jak v ČR, tak i v zahraničí. Kromě samotných profilů a konstrukcí se společnost zaměřuje i na navazující materiálové skladby a je schopná svým zákazníkům poskytnout know-how a poradenství týkající se využití různých druhů deskových i izolačních materiálů v kombinaci s ocelovou konstrukcí. Za dobu svého působení společnost provedla mnoho požárních a akustických zkoušek ve spolupráci s předními výrobci materiálů pro suchou výstavbu. Výsledky zkoušek a navržené skladby poskytuje projektantům, architektům i realizačním firmám v rámci bezplatné projekční a technické podpory.

Z referencí


1

Návrh konstrukce

Borabela - Návrh konstrukce

První fází zakázky je vždy detailní projekce 3D modelu ocelové konstrukce v softwaru Vertex BD na základě dodaných podkladů. Umíme si poradit i se zadáním, které mělo původně sloužit jako dokumentace pro jiný stavební systém. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a každá konstrukce je na míru dle přání zákazníka.

2

VÝROBA PROFILŮ C/U

Borabela - VÝROBA PROFILŮ C/U

Po odsouhlasení konstrukce klientem posíláme do našeho výrobního závodu v Jeníkovicích soubory pro NC linku Howick, která automaticky ohýbá, krátí, popisuje a vyřezává jednotlivé profily. Profily pro bungalov o ploše 120 m2 naše stroje vyrobí za 3 dny.

3

MONTÁŽ KONSTRUKCE

Borabela - MONTÁŽ KONSTRUKCE

Standardní montáž konstrukce probíhá ve dvou krocích: 1) předmontáž stěnových a příhradových panelů, menších celků, ze kterých se finální konstrukce skládá, 2) sestavení požadovaného skeletu z předmontovaných dílců. Všechny profily a panely se spojují jedním typem samovrtných šroubů.


LGSF systém VE SVĚTĚ

Zkratka LGSF (ang. Light Gauge Steel Frame) je mezinárodní označení pro stavební systém, kde se používají lehké tenkostěnné ocelové profily s galvanickým pozinkováním tvořící jednotlivé rámy/panely, ze kterých se tvoří samotný skelet stavby. Systém LGSF je ve světe velmi rozšířený s dlouhou historií několika desítek let, a to především díky dostatečné únosnosti a odolnosti proti zemětřesení. Oproti dřevěné rámové konstrukci, ze které se vyvinula, má LGSF další pozitivní vlastnosti, např. homogenní materiál, tvarovou stálost, odolnost proti škůdcům, plísním a vlhkosti, nižší hmotnost, recyklovatelnost, geometrická přesnost atd. Při zabudování do správně navržených materiálových skladeb má výsledná konstrukce všechny důležité parametry, jako je energetická náročnost, akustika a požární odolnost, srovnatelné s jinými stavebními systémy.

Obchodní partneři

Projekt "Únosnost přípojů ocelových za studena tvarovaných profilů"
spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2021 získala firma BORABELA s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes čtvrtou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy BORABELA s.r.o. na projekt ´´ Únosnost přípojů ocelových za studena tvarovaných profilů“. Ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT jsme testovali únosnost našich standardních spojů pomocí samovrtných šroubů. Očekávaným výsledkem je ověření nebo vylepšení hodnot únosnosti vypočtených dle postupů v normě.

Kontaktní formulář

Nezávazná poptávka

    Zde můžete přiložit výkres, studii nebo jiný soubor (10MB).
    © 2020 Borabela - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |