MODERNÍ STAVEBNÍ SYSTÉMZ TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ

 1. Anenské náměstí 211/2
  110 00, Praha 1
  +420 777 111 011

Technologie Borabela

CERTIFIKOVANÁ TECHNOLOGIE VÝROBY

 • Stavební systém LGSF (ang. light gauge steel frame) je ve světe velmi rozšířený s historií několik desítek let, a to především díky únosnosti a odolnosti proti zemětřesení. Oproti dřevěné rámové konstrukci, ze které se vyvinula, má LGSF další pozitivní vlastnosti, např. homogenní materiál, tvarovou stálost, odolnost proti škůdcům, plísním a vlhkosti, nižší hmotnost atd.
 • Rámové ocelové skelety z lehkých tenkostěnných profilů Borabela vyrábíme pomocí technologie Howick z Nového Zélandu.
 • Kontinuální automatizované stroje Howick vytváří C nebo U profily podélným tvarováním za studena z pásové oceli, která se navíjí ze svitku.
 • Každá konstrukce je tvořena z jednotlivých rámových panelů (stěnové, vazníkové, podlahové, střešní). Panely jsou sestaveny z profilů Borabela a sešroubovány v přesně určených a strojem připravených místech.

NÁVRH KONSTRUKCE

 • Prvním krokem celého procesu výroby je detailní návrh ocelového skeletu ve 3D pomocí speciálního programu Vertex na základě zadávacího projektu a požadavků zákazníka. Každá zakázka je staticky posouzena autorizovaným statikem dle evropských norem.
 • K dispozici máme 4 typy profilů na základě tloušťky plechu a šířky profilu, díky kterým dokážeme navrhnout efektivně využité konstrukce bez plýtvání materiálem.
Tloušťka plechuŠířka profiluHmotnost
1,2 mm100 mm1,87 kg/m
1,6 mm100 mm2,45 kg/m
1,2 mm150 mm2,45 kg/m
1,6 mm150 mm3,26 kg/m
 • V případě velkých otevřených prostorů či designových řešení stavby může docházet k lokální koncentraci zatížení. Tyto situace řešíme pomocí těžkých válcovaných profilů (profily tvaru I, U, H či uzavřené obdélníkové)
 • Výstupem návrhu jsou výrobní soubory, které obsahují přesné délky jednotlivých profilů a jejich veškeré úpravy (spoje, prostřihy na prostup jiným profilem, otvory pro rozvody vody a elektřiny) s přesností na milimetr.
 • Hotový model ocelové konstrukce klientům posíláme ve formátu 3D PDF, díky kterému získají absolutní přehled o celkovém tvaru konstrukce i jednotlivých detailech. K modelu posíláme i klasické výkresy v dwg i pdf pro snadnou kontrolu a odsouhlasení konstrukce před samotnou výrobou. Ukázku 3D pdf modelu si můžete stáhnout >> zde << .

VÝROBA PROFILŮ C/U

 • Výroba probíhá na automatizovaných strojích značky Howick kontinuálním tvarováním ocelového pozinkovaného plechu z nekonečného svitku.
 • Stroje jsou řízené počítačem a díky tomu jsou všechny ocelové prvky vyrobené s absolutní přesností a připraveností pro montáž.
 • Všechny vyráběné prvky jsou opracovány nástroji, které do profilů vytvoří důlky pro šroubované spoje a prostupy pro profily procházející skrz, případně pro další instalace.

Nástroje Howick

Spoj nosných sloupků

Největší výhodou konstrukčního systému Howick oproti běžným ocelovým systémům je lokální smáčknutí (zúžení) profilu v místě, kde prochází dva profily, což přináší několik výhod.

 1. V případě sloupků posazených do základového profilu jsou konce profilů zúžené tak, aby bylo umožněno dosednutí celé jeho plochy pro dosažení maximální únosnosti (viz obr.)
 2. Při křížení dvou profilů se zachovává celková rovinnost, která je důležitá pro následné opláštění deskovými materiály.
Zmáčknutí (zúžení)
Promáčknutí pro šroubový spoj
Proříznuté kraje
Prostup pro jiný profil
Prostup pro instalace Ø 36 mm
Prostup pro instalace šířka 65 mm
Ukončení diagonál
Popisek každého profilu inkoustem

Videoukázka výroby ocelových profilů Borabela

Videoprezentace tvářecího stroje a stavebního systému Howick

Balení a přeprava

Vyrobené profily se průběžně třídí a rovnají do sebe pro maximální úsporu prostoru. Jednotlivé řady se prokládají dřevěnými latěmi a připraveny pro následnou manipulaci zvedací technikou. Celé balíky jsou utaženy stahovací páskou zajišťující celistvost.

Balík profilů připravený k transportu

Přeprava kompletního skeletu RD Břevnov (5,5 tun)

MONTÁŽ KONSTRUKCE

Prvním krokem montáže tenkostěnného ocelového skeletu je kompletace panelů z jednotlivých profilů. Každý panel má svůj výkres, podle kterého se označené profily do sebe snadno poskládají a sešroubují. Ke spojování používáme samovrtné šrouby SFS s certifikací ETA, které vynikají svou spolehlivostí a kvalitním materiálovým zpracováním.

Tato fáze se dá na stavbě přeskočit a lze využít možnost předmontáže, tzn. kompletace panelů vy výrobní hale. Na stavbě se tím ušetří několik dní.

Smontované panely
Smontované vazníky
Šroubované spoje

Druhým krokem je již montáž ocelové konstrukce, tedy umísťování a spojování jednotlivých panelů a dalších prvků dle montážní dokumentace.

Dokumentace
Usazování panelů
Kotvení základového profilu k podkladní desce

 

Kontaktní formulář

Nezávazná poptávka

  Zde můžete přiložit výkres, studii nebo jiný soubor (10MB).  Obchodní partneři


  © 2020 Borabela - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |