Zastřešení skladu inertních materiálů

Lehké příhradové vazníky z našich profilů C150.