MODERNÍ STAVEBNÍ SYSTÉMZ TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ

  1. Anenské náměstí 211/2
    110 00, Praha 1
    +420 777 111 011

Domek Bydžov

Datum realizace 06/2021
Lokalita Nový Bydžov
Půdorysné rozměry 7 x 3,5 m
Výška 5 m

Malý patrový domek na pomezí chatky a rodinného domu. Konstrukce je založena na základových patkách v rastru 3,5 x 3,3 m s pomocí roznášecího průvlaku z jeklu, na kterém jsou osazeny nosné stěny i podlahová konstrukce výšky 150mm. Boční nosné stěny jsou v jednom kuse přes obě patra pro zvýšení příčné tuhosti. Krokevní soustava doplněna kleštinami z pásoviny.

Související reference Borabela

Kontaktní formulář

Nezávazná poptávka


    Zde můžete přiložit výkres, studii nebo jiný soubor (10MB).
    © 2020 Borabela - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |