Konstrukce pro mobilní domky

Ocelová tenkostěnná konstrukce pro mobilní dům z profilů C100. Byly vyrobeny a postaveny dvě tyto konstrukce.

2016